Àmbits Temàtics

Recull dels ‘Àmbits d’acord amb la classificació que ha fer Debat Constituent.

1.- Elements Constitutius

2.- Drets

3.- Participació Política i Organització del Poder

4.- Organització Territorial

5.- Règim Econòmic

6.- Territori, Recursos Naturals, Sectors Estratègics i Empreses Públiques

7.- Seguretat i Relacions Internacionals.