2.- Drets

Principis i garanties, Drets Civils i Polítics, Drets Econòmics, Socials i Culturals, Drets dels animals i de nova generació.

1.- Principis d’aplicació dels Drets 

2.- Garanties dels Drets 

3.- Drets Civils i Polítics 

4.- Drets Econòmics, Socials i Culturals 

5.- Proposta de qüestionari sobre els Drets