1.- Elements Constitutius

Model d’Estat, Sobirania, Llengua, Nacionalitat, Redacció i reforma de la Constitució.