1.2.- Models d’Estat

Estat Unitari – graus de descentralització

Estat Federal

Estat Lliure Associat

Estats Confederats

Estat Independent

Resum/esquema sobre els Models d’Estat

 
Estat Unitari – graus de descentralització

Estat Unitari – graus de descentralització 

Estat Federal

Estat Federal 

Estat Lliure Associat

Estat Lliure Associat 

Estats Confederats

Estats Confederats 

Estat Independent

Estat Independent 

Resum/esquema sobre els Models d’Estat

Resum/esquema sobre els Models d’Estat 

Proposta de Qüestionari sobre els Models d’Estat