3.- Participació política i organització del poder

Aquest àmbit, juntament amb el d’Elements Constitutius, creiem que son, de llarg, els àmbits més importants i essencials d’un país. Els Drets i l’Estat del Benestar no venen garantits per la seva inclusió més o menys detallada en una constitució. Sinó per la interpretació i la voluntat d’aplicació que en fan els tres poders.

Trobareu, seguint el desplegable, els diferents sub-àmbits que conformen aquest àmbit: Òrgans de Control sobre el Poder, Models de Democràcia Participativa, Poder Legislatiu, Poder Executiu i Poder Judicial.