6. TERRITORI, RECURSOS NATURALS, SECTORS ESTRATÈGICS I EMPRESES PÚBLIQUES.