Presentacions – videos

Presentacions:

  • Què és una Constitució:  Barcelona, febrer 2016

  • Què és una Constitució: Terrassa, febrer 2018

  • Debat amb el públic assistent