(Català) 7. SEGURETAT I RELACIONS INTERNACIONALS: Models de Defensa i Seguretat, Integració Regional i Tractats Internacionals.