5.- Règim econòmic

Model Econòmic, Fiscalitat, Política Financera, Treball i Ocupació, Política Monetària:

Proposta de qüestionari sobre el Model Econòmic:

 
Model Econòmic, Fiscalitat, Política Financera, Treball i Ocupació, Política Monetària

Model Econòmic, Fiscalitat, Política Financera, Treball i Ocupació, Política Monetària: 

Proposta de qüestionari sobre el Model Econòmic

Proposta de qüestionari sobre el Model Econòmic: